5 stycznia 2023

Zmiany w prawie konsumenckim Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła rewolucja w przepisach konsumenckich. Od początku roku w obrocie konsumenckim nie stosuje się przepisów o rękojmi uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Zapraszamy na krótkie omówienie jakie zmiany w prawie konsumenckim nastąpiły oraz co one w praktyce oznaczają. Co się zmieniło? W miejsce przepisów o rękojmi z…

28 grudnia 2022

  Przedsiębiorca jako konsument? W 2019 roku uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród wprowadzonych przepisów znalazł się między innymi art. 38a ustawy o prawach konsumenta, w brzmieniu: Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy…