27 lipca 2023

Zrzeczenie się dziedziczenia czy odrzucenie spadku? Załóżmy, że bliska osoba chce pozostawić nam w spadku majątek, którym nie jesteśmy zainteresowani. Bądź też nasz bliski jest osobą zadłużoną i nie chcemy przejmować odpowiedzialności za jego długi. Co można w tej sytuacji zrobić? Jakie są różnice pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Odpowiedź znajdziemy w przepisach…

15 maja 2023

W idealnym świecie wszyscy uczestnicy obrotu prawnego, powinni realizować swoje zobowiązania w sposób dobrowolny i prawidłowy. Niestety, często zdarza się, że kontrahenci spełniają swoje świadczenie wadliwe, opóźniają się z jego realizacją albo wcale go nie spełniają. Po wyczerpaniu środków polubownego rozwiązania sporu wiemy, że czeka nas sądowa batalia. Czy zawsze jesteśmy skazani na długie, mozolne…

20 stycznia 2023

Co się dzieje ze zwierzętami podczas sprawy w sądzie? Wielu z nas posiada w domu pupila. Gdzie natomiast pojawia się powszechność zjawiska, tam również powstają punkty styczne z prawem. Sprawy dotyczące zwierząt mają bardzo szerokie spektrum w polskim prawie. Na gruncie cywilnym sprawy mogą na przykład dotyczyć sporów właścicielskich o zwierzę lub o odszkodowanie za…