Profesjonalna pomoc prawna

Oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną będącą rezultatem pracy zespołu radców prawnych i aplikantów radcowskich. Nasza praca jest zgodna z zasadami etyki zawodu, uczciwości i sprawiedliwości społecznej. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, obsługujemy proces tworzenia, przekształcania, łączenia i podziału oraz likwidacji spółek prawa handlowego, występujemy w roli pełnomocników naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

W ramach udzielanej pomocy radcy prawni oferują wsparcie zarówno przedsiębiorcom jak i Klientom indywidualnym. Klientom biznesowym możemy zaproponować stałą obsługę prawną bądź zapewnić doraźne wsparcie. Realizując usługi zapewniamy pełną dyskrecję i poufność, zawierzonych nam materiałów. Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie wielu dziedzin prawa dla kadry menadżerskiej i pracowników.

W świetle polskiego ustawodawstwa radcy prawni zrównani zostali niemal z adwokatami w zakresie przysługujących im możliwości w udzielaniu pomocy w większości dziedzin prawa. Nasza kancelaria oferuje pomoc w kilkunastu obszarach ustawodawstwa. Pomagamy klientom indywidualnym oraz biznesowym w różnorodnych sprawach.

Czytaj więcej

Udzielamy pomocy prawnej osobom, które ubiegają się o odszkodowania. Analizujemy zasadność roszczeń w świetle regulacji ustawodawstwa. Prowadzimy korespondencje z ubezpieczycielami celem polubownego załatwienia sporu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przed Sądami.

Czytaj więcej

Wspieramy pokrzywdzonych w walce o ich prawa w toku postępowań karnych. Dzięki pomocy radców prawnych i aplikantów naszej kancelarii, mogą Państwo liczyć na pomoc przy należytej ochronie swoich praw.

Czytaj więcej

W sprawach karnych nawet osoba niewinna potrzebuje pomocy profesjonalnego obrońcy. Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w postępowaniach karnych na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

Nieruchomość to nie tylko budynek lub działka, ale również labirynt regulacji z nią związany. Nasi prawnicy pomagają w odnalezieniu się w nim, zapewniając wsparcie od etapu inwestycyjnego, poprzez właścicielski po wszelkie spory związane z nieruchomościami.

Czytaj więcej

Wiemy jak trudne bywają spory rodzinne. Dlatego nasz zespół ze zrozumieniem i szczególnym zaangażowaniem reprezentuje klientów we wszelkich postępowaniach rodzinnych (rozwody, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska) oraz w sprawach spadkowych.

Czytaj więcej

W biznesie nie warto działać samemu. Nasza kancelaria świadczy obsługę prawną od etapu tworzenia spółek (etap koncepcyjny), jak i w trakcie ich funkcjonowania (optymalizacja działalności i bieżąca obsługa), w procesach M&A oraz na etapie ewentualnej likwidacji.

Czytaj więcej

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika to nie tylko reprezentacja w sądach lub przed organami administracji, ale także pomoc bieżącej działalności. Nasi prawnicy wiedzą, że Twój biznes jest najważniejszy, dlatego staramy się zapobiegać problemom oraz zwalczać te, które się pojawią.

Czytaj więcej

W dynamicznie zmieniającym się świecie warto być na bieżąco. W biznesie szczególnie ważne jest śledzenie i adaptowanie się do zmian zachodzących w prawie. Nasi prawnicy nie tylko stosują prawo, ale także dzielą się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Czytaj więcej