Obsługa przedsiębiorstw i spółek

W ramach stałej obsługi skierowanej do przedsiębiorców nasi krakowscy prawnicy zapewniają

  • systematyczne i kompleksowe prowadzenie spraw danej firmy, w tym przede wszystkim reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, sporach i negocjacjach, przygotowywanie projektów umów handlowych, jak również sporządzanie opinii dotyczących zagadnień normatywnych i projektów uchwał,
  • stałą gotowość świadczenia pomocy prawnej oraz błyskawiczną reakcję na pojawiające się problemy i komplikacje,
  • tworzenie projektów zmian umów oraz statutów spółki handlowej, wsparcie przy zakładaniu, przekształceniach, podziale czy łączeniu spółek, a także składanie w imieniu przedsiębiorcy wniosków o wpisy w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, umów o pracę, umów w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, o zakazie konkurencji czy oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę. Zajmujemy się również reprezentowaniem Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, a także w negocjacjach układów zbiorowych pracy,
  • sądową oraz pozasądową windykację należności Klientów, w tym między innymi uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, asysta podczas czynności prowadzonych przez Komornika Sądowego, wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych przepisami środków zaskarżania, a także podejmowanie niezbędnych działań normatywnych przewidzianych w przypadku niewypłacalności dłużników,
  • udzielanie porad zdalnie, za pośrednictwem telefonu lub korespondencji mailowej,
  • organizacja szkoleń obejmujących wiele dziedzin prawa dla kadry menedżerskiej oraz pracowników przedsiębiorstwa Klienta,
  • brak odpłatności z góry za reprezentację Klientów w sprawach sądowych.

Oferowana stała obsługa, którą realizuje nasz prawnik, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i spółek, jednak jesteśmy otwarci także na potrzeby Klientów indywidualnych. Przygotowaliśmy pakiet, który może być wykupiony przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.