Dominika Mróz-Krysta radca prawny

dr Dominika Mróz-Krysta - Radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia doktoranckie na macierzystym wydziale w Katedrze Prawa Cywilnego. Ponadto jest absolwentką: Szkoły Prawa Francuskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz programu Master współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Orleanie.

Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, poszerzając swą specjalizację o prawa na dobrach niematerialnych.

Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa administracyjnego.

Oprócz pracy w kancelarii prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posługuje się biegle językami angielskim i francuskim, w tym prawniczymi oraz językiem włoskim na poziomie średnim.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, pasjonuje się tańcem oraz literaturą.

Andrzej Krysta - Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Obsługuje również klientów w sprawach karnych w szczególności dotyczących przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i bezpieczeństwa w komunikacji od etapu postępowania przygotowawczego po prawomocne zakończenie sprawy

Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym oraz językiem włoskim.

Prywatnie tata dwójki dzieci, w wolnych chwilach trenuje karate, pasjonat historii.

Andrzej Krysta radca prawny
Joanna Florek radca prawny

Joanna Florek - Radca Prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Tarachy pod tytułem „Terroryzm islamski”. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w kancelarii komorniczej oraz adwokackiej.

Z kancelarią związana od 2018 r. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców a także sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i upadłości konsumenckiej. Świadczy również pomoc prawną dla obcokrajowców w zakresie legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP.

W latach 2019- 2021 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2022 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych.

Posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym (posiada certyfikat TOLES Higher).

Prywatnie pasjonatka bachaty i pieszych wędrówek.

Kacper Lewandowski - Aplikant radcowski

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku „Prawo” w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznym w Krakowie, broniąc pracy pod tytułem Proces Europeizacji Japońskiego Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Od 1 stycznia 2021 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Z Kancelarią związany od stycznia 2021 r. jako aplikant radcowski pod patronatem r. pr. dr Dominiki Mróz-Krysta, a od marca 2022 r. w ramach stałej współpracy. W zakresie jego obowiązków służbowych jest kompleksowa obsługa Klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, własności intelektualnej, prywatnego międzynarodowego oraz administracyjnego. Zarządza on sporem Klienta od etapu przedsądowego, do postępowania egzekucyjnego. Zajmuje się również bezpośrednią obsługą Klientów biznesowych w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

W 2021 r. odbywał studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, podczas których uzyskał absolutorium.

Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i w piśmie oraz jest w trakcie nauki języka japońskiego.

Jest pasjonatem historii Japonii, w szczególności okresu Meiji oraz koneserem muzyki bez podziału na gatunku. Prywatnie oddany kibic Liverpool FC.

Kacper Lewandowski aplikant radcowski
Bartosz Włodarczyk aplikant radcowski

Bartosz Włodarczyk - Aplikant radcowski

Ukończył z oceną bardzo dobrą studia prawnicze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, broniąc pracę magisterską pod tytułem: Swoboda żeglugi powietrznej w świetle międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego. Był zaangażowany w działalność pozanaukową: pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa, członka Rady Wydziału oraz senatora w Senacie uczelni. W latach 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego UEK. Od stycznia 2021 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Z kancelarią współpracuje od kwietnia 2022 roku. Zawodowo odpowiedzialny jest za wsparcie klientów prywatnych w sprawach rodzinnych, postępowaniach cywilnych oraz karnych. Współpracuje również z klientami biznesowymi w zakresie spraw związanych z prawem karnym, prawem gospodarczym, obsługą rejestrową oraz restrukturyzacyjno-upadłościową.

Prowadzi obsługę klientów w języku angielskim.

Po pracy lubi spędzać czas z szeroko pojętą kulturą i sztuką – zawsze z książką w ręku i muzyką w uszach. Wierny kibic madryckiego Realu.

Weronika Wełna - Asystentka ds. administracyjno‑prawnych

Odbywa studia prawnicze w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Z Kancelarią współpracuje od marca 2023 roku. W Kancelarii zajmuje się prawidłowym obiegiem informacji, dba o archiwizację dokumentów oraz obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Prowadzi obsługę klientów w języku angielskim.

Pasjonatka zdrowego stylu życia. W wolnych chwilach zajmuje się fashion design’em w stylu eklektycznym.