Pomoc prawna przy uzyskaniu odszkodowania

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie dotyczy osób, które ucierpiały z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych. Mając wątpliwości co do zasadności swoich roszczeń można zgłosić się do naszej kancelarii prawnej, gdzie przeanalizujemy sytuację oraz wyjaśnimy jakie prawa przysługują poszkodowanemu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania zarówno w trybie polubownym jak i w postępowaniach sądowych.

Bardzo często zdarza się, że osoby poszkodowane, które ubiegają się o odszkodowanie, nie są świadome tego, jakie prawa im przysługują. Nie potrafią również ocenić, czy wysokość otrzymanej rekompensaty odpowiada poniesionej szkodzie. Niestety firmy ubezpieczeniowe wykorzystując tę niewiedzę oraz szok osób poszkodowanych, w sposób świadomy zaniżają wysokość wypłacanych środków.

W celu pomyślnego zakończenia sprawy o odszkodowanie, wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnika. To specjalista, który będzie w stanie ustalić stopień roszczeń oraz ocenić jakiej rzeczywistej kwoty możemy domagać się od ubezpieczyciela.

Nasza Kancelaria w Krakowie oferuje Państwu pomoc w dochodzeniu odszkodowania z tytułu:

  • uszczerbków na zdrowiu i błędów lekarskich,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • poniesionych szkód majątkowych,
  • poniesionych szkód osobowych,
  • wypadków rolniczych,
  • i innych.

W zakresie naszych usług znajduje się również reprezentacja Klientów przed sądami i organami państwowymi, występowanie do różnego rodzaju instytucji czy placówek medycznych o stosowne dokumenty, a także przygotowywanie pozwów, sporządzanie wniosków, prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem i innymi organami, a także udział w negocjacjach. Występujemy również w imieniu naszych Klientów na rozprawach przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom szkód.