Pomoc prawna pokrzywdzonym

Świadczymy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, wolności, bezpieczeństwu w komunikacji, ale także przestępstwami gospodarczymi na każdym etapie postępowania karnego.

Reprezentacja osoby pokrzywdzonej obejmuje reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę oraz w postępowaniu sądowym w przypadku, gdy pokrzywdzony złoży oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla pokrzywdzonych w sprawach karnych, od sporządzenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do prawomocnego wyroku sądowego.