Nasza kancelaria oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych.

Zajmujemy się zarówno procesem zakładania spółek prawa handlowego (reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym) jak i procesem ich przekształcenia, łączenia, likwidacji oraz reprezentacją w postępowaniu upadłościowym. Obsługujemy również organy spółek, w tym zapewniamy obsługę prawną zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń.

Doradzamy na wszystkich etapach związanych z funkcjonowaniem spółek.