28 grudnia 2022

  Przedsiębiorca jako konsument? W 2019 roku uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród wprowadzonych przepisów znalazł się między innymi art. 38a ustawy o prawach konsumenta, w brzmieniu: Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy…