Dziedziny prawa

prawo cywilne,

prawo gospodarcze,

prawo energetyczne,

prawo spółek handlowych,

prawo upadłościowe i naprawcze,

prawo pracy (indywidualne i zbiorowe),

prawo ubezpieczeń społecznych,

prawo autorskie i prawa pokrewne,

prawo internetu,

prawo własności przemysłowej,

prawo zamówień publicznych,

prawo rodzinne i opiekuńcze,

prawo administracyjne,

prawo karne,

prawo karne skarbowe,

prawo wykroczeń,

prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.