Oferta

Oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną będącą rezultatem pracy zespołu radców prawnych i aplikantów radcowskich. Nasza praca jest zgodna z zasadami etyki zawodu, uczciwości i sprawiedliwości społecznej. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, obsługujemy proces tworzenia, przekształcania, łączenia i podziału oraz likwidacji spółek prawa handlowego, występujemy w roli pełnomocników naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

W ramach udzielanej pomocy radcy prawni oferują wsparcie zarówno przedsiębiorcom jak i Klientom indywidualnym. Klientom biznesowym możemy zaproponować stałą obsługę prawną bądź zapewnić doraźne wsparcie. Realizując usługi zapewniamy pełną dyskrecję i poufność, zawierzonych nam materiałów. Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie wielu dziedzin prawa dla kadry menadżerskiej i pracowników.

Dziedziny prawa

W świetle polskiego ustawodawstwa radcy prawni zrównani zostali niemal z adwokatami w zakresie przysługujących im możliwości w udzielaniu pomocy w większości dziedzin prawa. Nasza kancelaria oferuje pomoc w kilkunastu obszarach ustawodawstwa. Pomagamy klientom indywidualnym oraz biznesowym w różnorodnych sprawach.

Odszkodowania

Udzielamy pomocy prawnej osobom, które ubiegają się o odszkodowania. Analizujemy zasadność roszczeń w świetle regulacji ustawodawstwa. Prowadzimy korespondencje z ubezpieczycielami celem polubownego załatwienia sporu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przed Sądami.

Porady prawne

Pomagamy zgłaszającym się do nas Klientom udzielając porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Przekazujemy je podczas rozmowy w siedzibie kancelarii. Konsultacji udzielamy także telefonicznie i mailowo. Pomoc prawną w opisanej formie świadczymy w ramach wszystkich dziedzin prawa jakimi się zajmujemy.