Reprezentujemy naszych Klientw w sporach sdowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym przede wszystkim w sprawach:

 • o ochron dbr osobistych,
 • o ochron praw autorskich i pokrewnych,
 • z zakresu prawa prasowego i wasnoci przemysowej,
 • o zapat ceny i wynagrodzenia,
 • o odszkodowanie,
 • uchylenie lub stwierdzenie niewanoci uchwa organw jednostek organizacyjnych posiadajcych osobowo w kontekcie kodeksu spek handlowych i innych ustaw.

 

Nasi prawnicy reprezentuj take Klientw w sprawach sdowych z zakresu postpowania normatywnego rodzinnego i opiekuczego, w tym przede wszystkim w sprawach:

 • o rozwd lub separacj,
 • o ustalenie bd zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskutecznoci uznania dziecka, rozwizanie przysposobienia i innych,
 • z obszaru wadzy rodzicielskiej oraz kontaktw z dzieckiem (m.in. rozwody i zwizane z nimi alimenty).

wiadczymy pomoc w obszarze prawa pracy, w tym przede wszystkim:

 • tworzenie regulaminw pracy i wynagradzania,
 • tworzenie projektw umw oraz owiadcze woli pracodawcw, w tym m.in. umowy o prac, umowy o zakazie konkurencji, umowy w przedmiocie odpowiedzialnoci materialnej pracownikw, a take owiadcze o rozwizaniu umowy o prac,
 • reprezentowanie pracodawcw i pracownikw w sporach sdowych,
 • reprezentowanie pracodawcw, organizacji pracodawcw, a take zwizkw zawodowych w trakcie negocjacji ukadw zbiorowych pracy czy porozumie zbiorowych.

 

Do naszych obowizkw naley rwnie pomoc prawna z obszaru upadociowego i naprawczego, w tym przede wszystkim:

 • sporzdzanie wnioskw o ogoszenie upadoci przedsibiorcw i konsumentw,
 • reprezentowanie Klientw w postpowaniach sdowych o ogoszenie upadoci, a take w postpowaniu upadociowym.

 

Prowadzimy take sprawy z zakresu postpowania administracyjnego oraz sdowo-administracyjnego, w tym midzy innymi:

 • wnoszenie skarg do Sdw Administracyjnych, wraz z reprezentowaniem Klientw w postpowaniu przed tymi organami,
 • reprezentowanie Klientw w sprawach toczcych si przed organami administracji publicznej, w tym przygotowywanie odwoa i zaale.

 

W ramach naszych usug prowadzimy rwnie sdow oraz pozasdow windykacj nalenoci Klientw. W zwizku z tym uzyskujemy tytuy wykonawcze, reprezentujemy Klientw w postpowaniach egzekucyjnych, uczestniczc midzy innymi w czynnociach Komornika Sdowego i kontrolujc jego dziaanie. W razie potrzeby wnosimy rwnie przewidziane w przepisach rodki zaskarenia. W imieniu naszych Klientw podejmujemy rwnie dziaania normatywne, przewidziane na wypadek niewypacalnoci dunikw.

 

Wybrany prawnik z naszej krakowskiej Kancelarii prowadzi rwnie sprawy karne, w tym:

 • obrona podejrzanych w postpowaniach przygotowawczych,
 • obrona oskaronych w sdowym postpowaniu karnym lub karno-skarbowym,
 • obrona obwinionych w sprawach dotyczcych wykrocze i wykrocze skarbowych,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postpowaniach przygotowawczych,
 • reprezentacja oskarycieli posikowych w postpowaniach karnych przed sdem,
 • przygotowywanie prywatnych aktw oskarenia oraz reprezentowanie oskarycieli w sprawach o przestpstwa cigane z oskarenia prywatnego.

 

Przygotowujemy opinie na pimie, udzielamy ustnych porad we wszystkich jego dziedzinach, wyszczeglnionych w zakadce "dziedziny prawa".