Wynagrodzenie

       Wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania i zakresu koniecznych do podjęcia czynności.

Oferujemy elastyczne formy ustalania wynagrodzenia, w szczególności:

  • stawki godzinowe (w tym m. in. możliwość wykupienia pakietów godzinowych, uśredniona stawka w przypadku współpracy z Kancelariami stosującymi różne stawki godzinowe)
  • CAP (tzw. górne ograniczenie wynagrodzenia)
  • ryczałt miesięczny dla Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej
  • wynagrodzenie od poszczególnych czynności
  • możliwość umówienia się na dodatkowe wynagrodzenie od pomyślnego wyniku sprawy (success fee/pactum de quota litis)