Prawo - nieruchomości, odszkodowania, rejestracja spółek

Zgodnie z uprawnieniami przysługującymi radcy prawnemu, udzielamy porad zarówno dla Klientów indywidualnych jak i biznesowych przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązanie problemów prawnych jakie daje ustawodawstwo. Nasze porady pomagają osobom, które na co dzień nie mają styczności z przepisami, zrozumieć mechanizm jego działania w jednostkowych przypadkach oraz w zaistniałej problematycznej sytuacji normatywnej.

Udzielanie porad przez odbywa się w formie ustnej i pisemnej (mailowo). W przypadku osób, które chciałby spotkać się z nami osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty. Wskazane jest również przekazanie nam stosowanych informacji, które pozwolą nam się przygotować do spotkania i przedstawić rzetelne rozwiązania. Udzielamy tej formy wsparcia także telefonicznie. Obsługujemy klientów z terenu całej Polski.

Nasz prawnik w Krakowie oferuje porady w zakresie prawa:

 • cywilnego (m.in. odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, spadki, obrót nieruchomościami),
 • karnego (m.in. uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie karnym i postępowaniu przygotowawczym, zawieszenie wykonania kar, warunkowe umorzenie postępowania, odszkodowania za szkodę wynikającą z przestępstwa),
 • karnego skarbowego,
 • wykroczeń,
 • rodzinnego i opiekuńczego (m.in. rozwody, separacje, alimenty, nieruchomości, adopcje, ustalenie opieki nad dziećmi, władza rodzicielska),
 • pracy (m.in. spory na linii pracodawca-pracownik, mobbing, odszkodowania pracownicze),
 • gospodarczego (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, spółki handlowe, umowy),
 • administracyjnego,
 • upadłościowego i naprawczego (m.in. ogłoszenie upadłości, niewypłacalność i jej skutki),
 • własności przemysłowej (m.in. patenty, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji),
 • spółek handlowych (m.in. rejestracja spółek handlowych, przekształcenia, podział i łączenie spółek),
 • autorskiego i pokrewnych (m.in. uprawnienia w razie naruszenia praw autorskich),
 • energetycznego (m.in. koncesje na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii),
 • internetu (m.in. piractwo, nielegalne oprogramowanie, licencje),
 • zamówień publicznych (m.in. przetargi nieruchomości).

Udzielanie porad w wyżej wymienionym zakresie odbywa się w formie ustnej, a także zdalnej ? telefonicznie bądź mailowo.