Nazywam si Dominika Mrz-Krysta i jestem radc prawnym. Prowadz wasn kancelari prawn w Krakowie – miecie, w ktrym wyksztaci si niejeden adwokat, radca prawny, sdzia czy prokurator. Z uwagi na zainteresowania i specjalizacje moja dziaalno nie ogranicza si tylko do terenu tego miasta.

Podczas pracy w Polsko - Niemieckim Centrum Prawa Bankowego i prowadzc sprawy sdowe i pozasdowe, nawizaam wspprac z innymi prawnikami, byli to nie tylko radcy prawni, ale take adwokaci.

Obecnie, jako radca prawny, podejmuj si licznych zada, ktre mieszcz si w oglnie pojtym prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, spek handlowych, autorskim, rodzinnym i opiekuczym oraz administracyjnym.

wiadcz pomoc na rzecz Klientw indywidualnych, a take przedsibiorcw w zakresie staej obsugi firm oraz organizacji szkole. Oferuj midzy innymi porady prawne, sprawy o odszkodowanie, sporzdzanie opinii oraz reprezentowanie Klientw przed sdami i waciwymi organami administracyjnymi i instytucjami. Udzielam pomocy przy sporzdzaniu stosownych dokumentw – pozww, wnioskw, projektw umw, regulaminw pracy i wynagrodze. Wspieramy przy obsudze rejestracji spek prawa handlowego. Pomagam przy sprawach zwizanych z windykacja nalenoci.

Moja kancelaria prawna oferuje moliwo obsugi w jzyku angielskim, francuskim oraz woskim. System ustalania wynagrodzenia jest uzaleniony od prowadzonej sprawy.

Klienci przyjmowani s, po uprzednim umwieniu si telefonicznie (tel. 12 633 75 33, kom. 664 925 707) lub za porednictwem poczty e-mail (wiadomo e-mail mona wysa za pomoc bramki zamieszczonej w zakadce kontakt) od poniedziaku do pitku w godzinach od 8.00 - 20.00.

Uprzejmie informujemy, i od dnia 1 kwietnia 2013 roku biuro mieci si na VII pitrze biurowca przy ul. Szlak 65 w Krakowie, pod numerem 705.

Odszkodowania

Moliwo ubiegania si o odszkodowanie dotyczy osb, ktre ucierpiay z tytuu wypadkw komunikacyjnych, bdw lekarskich, wypadkw przy pracy i innych zdarze losowych. Majc wtpliwoci co do zasadnoci swoich roszcze mona zgosi si do naszej kancelarii prawnej, gdzie przeanalizujemy sytuacj oraz wyjanimy jakie prawa przysuguj poszkodowanemu. Reprezentujemy naszych Klientw w sprawach o uzyskanie odszkodowania zarwno w trybie polubownym jak i w postpowaniach sdowych.

Porady prawne

Zoony charakter ustawodawstwa i pojawiajce si zmiany w przepisach wymagaj pogbionej wiedzy. Osoby, ktre na co dzie nie obcuj z t tematyk w momencie, gdy dochodzi do zderzenia ich ze wiatem prawa, czuj si zagubione. Nasza kancelaria pomaga w zrozumieniu zawioci ustawodawstwa. Radcy prawni udzielaj porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, wykrocze, pracy, gospodarczego, administracyjnego, upadociowego i naprawczego, spek handlowych, zamwie publicznych i innych dziedzin prawa.